نمونه فصل دوم پایان نامه | پیشینه تحقیق پایان نامه

فروشگاه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام شرکتها (فصل 2)
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نیازهای روانشناختی چیست؟
مبانی نظری باورهای فراشناختی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های تنظیم هیجانی (فصل 2)
پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری
پیشینه تحقیق اسناد در روانشناسی
پیشینه تحقیق هیجانات مثبت
چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف عملکرد و ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی مستقل و اقلام تعهدی (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله با استرس و اختلالات اضطرابی (فصل دوم پایان نامه)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتریان و تعاریف و نظریه های بیمه (فصل دوم حسابداری)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك مديريت كلاس و پيشرفت تحصيلي
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری، سود تقسیمی و جریان نقدی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود حسابداری و سود اقتصادی (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی و سودآوری (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئوليت های اجتماعی سازمانها و شرکتها
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود(فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی، عملکرد شغلی و مهارتهای ارتباطی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود، مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش حسابرسی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی و رضایت از زندگی و انواع سرمایه ها
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک ها و ابعاد تصمیم کیری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بازده غیر عادی سهام(فصل دوم حسابداری)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سود و ساختار مالکیت (فصل دوم حسابداری)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله
مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های ریسک نقدشوندگی (فصل دوم حسابداری)
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های تنظیم هیجانی (فصل 2)
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) انعطاف پذیری کنشی
دانلود مباني نظري سوء مصرف مواد
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد به اینترنت
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) فرسودگی شغلی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اختلالات افسردگی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اضطراب و فرسودگی شغلی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)روشهای درمان نارساخوانی
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال کمبود توجه
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2)
داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش
دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه
دانلود مباني نظري تعریف جرات ورزی
دانلود مباني نظري حاکمیت شرکتی در ایران
دانلود مباني نظري رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود
دانلود مباني نظري سوء مصرف مواد
دانلود مباني نظري شیوه های فرزندپروری
دانلود مباني نظري فرسودگی شغلی معلمان
دانلود مباني نظري نظریه های ذهن آگاهی
دانلود مباني نظري نظریه های عزت نفس در اسلام
پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش
چارچوب نظري ابعاد پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی
چارچوب نظري تصمیم گیری مجدد
چارچوب نظري دیدگاه های اخلاق حرفه ای
چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی
دانلود مباني نظري واقعیت درمانی
دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری
دانلود مبانی نظری و سوابق تحقیقاتی اهمال کاری تحصیلی
دانلود مبانی و ادبیات نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان و استرس شغلی
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق جریان های نقدی و فرصت های سرمایه گذاری
فصل دوم پايان نامه ارشد دیدگاه های تاب اوری تحصیلی
فصل دوم پايان نامه ارشد سازگاری و ناسازگاری زناشویی در اعتیاد
فصل دوم پايان نامه ارشد سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی
فصل دوم پايان نامه ارشد سهام جایزه و بازدهی سهام
فصل دوم پايان نامه ارشد سود و مديريت سود
فصل دوم پايان نامه ارشد قصه گویی
فصل دوم پايان نامه ارشد نقاشی درمانی چیست
فصل دوم پايان نامه ارشد نقش استرس در بروز بيماري ها
فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی
مباني نظري ابعاد هوش چندگانه
مباني نظري انواع عدالت سازمانی
مباني نظري حسابداري حاکمیت شرکتی
مباني نظري نظریه های جرات ورزی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) آموزشهای مهارتی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اختیار سرمایه گذاری
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد بازیهای رایانه ای
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد به اینترنت
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) انعطاف پذیری کنشی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) بهزیستی ذهنی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) تعریف خودناتوان سازی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) تعلیم و تربیت
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) توانمندسازی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) تکلیف شب
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) جریانات نقدی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حجم معاملات سهام
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خلاقیت
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خودپنداره
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) رضایتمندی زناشویی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سبکهای زندگی و اضطراب از مرگ
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سرمایه فکری
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سلامت روانی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سیستم های اطلاعاتی حسابداری
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) عملکرد شغلی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) فراشناخت
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) فرسودگی شغلی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ماهیت خانواده و فرزندان
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مهارتهای فراشناختی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نظریه ها طلاق
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کمرویی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کیفیت زندگی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ابعاد ساختار سازمانی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اختلالات افسردگی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اضطراب و فرسودگی شغلی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)امید به زندگی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)انواع استراتژی های سرمایه گذاری
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)تکنیک های شناخت درمانی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)رفتار مدیریت سود و بازده سهام
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)روشهای درمان نارساخوانی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه فکری
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سیستم مدیریت دانش چیست
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)محافظه کاری در حسابداری
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مدل های اثربخشی سازمانی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مدیریت کلاس
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مقاله تربیت اخلاقی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مقاله هموارسازی سود
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام مالیاتی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام های مالیاتی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نمونه گروه درمانی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نیازهای روانشناختی چیست؟
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی
مباني نظري و پيشينه پژوهش درخودماندگی کودکان
مباني نظري و پيشينه پژوهش طرحواره درمانی
مباني نظري و پيشينه پژوهش نظریه های تعارضات زناشویی و خانوادگی
مبانی نظری باورهای فراشناختی
مبانی نظری فرزندپروری و اختلال کودکان
مبانی نظری متغیرابراز وجود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش زندگی خانوادگی (FLE )
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سرمایه فکری و سرمایه انسانی (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سلامت اجتماعی و سبکهای هویت (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی، افکار ناکارآمد و فراشناخت (فصل 2)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه (فصل دوم)

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 17
فرمت فایل doc
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

کاربر

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عزت نفس

از نیازهای اساسی انسان نیاز به ارزشمندی است كه گاهی با اصطلاحاتی چون « احترام به خود » و « عزت نفس » نیز از آن یاد می شود . احساس ارزش، بخشی از خود پنداشت فرد بوده و شامل تصویری كه او از خودش در ذهن دارد و احساسی كه نسبت به خود دارد و درجه پذیرش وتایید شخص نسبت به خویشتن می‌باشد (شیهان[1]، 1998 ) كودكان از زمانی كه بسیار خردسال­اند شروع به ساختن تصویری از خود می كنند . به طور كلی این تصویر به خود پنداشت كودك اشاره دارد و به طور عمده بر شیوه‌ای مبتنی است كه افراد مهم زندگی كودك با او رفتار می‌كنند. این افراد به وسیله پاسخها و واكنش‌هایشان به كودك اطلاعاتی در مورد خویش و رفتارهایش می‌دهند. در نتیجه كودك نگرش مثبت و منفی‌ای در مورد خود بدست می‌آورد . در همین راستا گلدارد (1998، ترجمه برآبادی 1381) معتقد است كه تصویری كه كودك از خودش دارد خودپنداشت او است اما ارزشی كه او بر این تصویر می گذارد میزان عزت نفس او را مشخص می كند. بنابراین عزت نفس نشانگر میزان ارزشی است كه كودك برای خودش قایل است از خصو صیات كسانی كه دچار مشكلات روانی­اند این است كه آنها خود را افرادی كم ارزش و حقیر می‌دانند. آنها خود را دوست ندارند و به خود احترام نمی گذارند. اگر چنانچه موفقیتی به دست آورند آن را به حساب شانس و یا سخاوت دیگران می گذارند و استعدادهای خود را در این امر دخیل نمی‌دانند. در عین حال شكستهای خود را كه گاهی هم ساخته خیال خود آنهاست بزرگ می كنند و برای اثبات این نظر دلایل و شواهد بسیاری می‌آورند. در واقع عزت نفس آنها در سطح پایینی قرار دارد( آبتین، 1374).

عزت نفس[2] به عنوان ارزیابی فرد از ارزشمندی خویش تعریف می‌شود (روزنبرگ[3]، 1979). با بیانی دقیق‌تر، عزت نفس بعد ارزیابانه «خود» است، که درآن فرد به صورت پدیدارشناسانه توانایی‌ها، صفات و قابلیت‌های خود را ارزیابی می‌کند و نگرشی مبنی برتأیید یا عدم تایید خود را شکل می‌دهد (اپنشاو، توماس و رولنز[4]، 1981). از مقیاس‌های عزت نفس به منظور پیش‌بینی و تبیین پدیده‌های رفتاری بسیار زیادی استفاده شده است و این خود نشان از نقش مرکزی این سازه در نظریه و تحقیق روانشناسی دارد (شاهانی ، دیپ بوی و فیلیپس[5]، 1990). به عنوان نمونه تحقیقات نشان از رابطه بین سطح عزت نفس و افسردگی (هارتر[6]، 1993)، تنهایی و طرد شدن از سوی همسالان(ایست، هس و لرنر[7]، 1987)، موفقیت تحصیلی (هتی[8]، 1992) و بسیاری از نشانگرهای سلامت روان، از جمله بهزیستی شخصی (مایرز و دینر[9]، 1996)، بهزیستی اجتماعی (جوشن‌لو، رستمی و نصرت‌آبادی، 1385؛ جوشن‌لو، نصرت آبادی و جعفری كندوان، 1386)، بهزیستی فضیلت‌گرا (جوشن لو و رستگار، 1386)، و بهزیستی روان‌شناختی (پارادایز و کرنیس[10]، 2002) دارد.

عزت نفس به عنوان ارزیابی فرد از ارزشمندی خویش تعریف می‌شود (روزنبرگ، 1979). با بیانی دقیق‌تر، عزت نفس بعد ارزیابانه «خود» است، که درآن فرد به صورت پدیدارشناسانه توانایی‌ها، صفات و قابلیت‌های خود را ارزیابی می‌کند و نگرشی مبنی برتأیید یا عدم تایید خود را شکل می‌دهد (اپنشاو، توماس و رولنز، 1981). از مقیاس‌های عزت نفس به منظور پیش‌بینی و تبیین پدیده‌های رفتاری بسیار زیادی استفاده شده است و این خود نشان از نقش مرکزی این سازه در نظریه و تحقیق روانشناسی دارد (شاهانی ، دیپ بوی و فیلیپس، 1990). به عنوان نمونه تحقیقات نشان از رابطه بین سطح عزت نفس و افسردگی (هارتر، 1993)، تنهایی و طرد شدن از سوی همسالان (ایست، هس و لرنر، 1987)، موفقیت تحصیلی (هتی، 1992) و بسیاری از نشانگرهای سلامت روان، از جمله بهزیستی شخصی (مایرز و دینر، 1996)، بهزیستی اجتماعی (جوشن‌لو، رستمی و نصرت‌آبادی، 1385؛ جوشن‌لو، نصرت آبادی و جعفری كندوان، 1386)، بهزیستی فضیلت‌گرا (جوشن لو و رستگار، 1386)، و بهزیستی روان‌شناختی (پارادایز و کرنیس، 2002) دارد.

عزت نفس و خود ارزشمندی از اساسی‌ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت، محسوب می‌شود. حس ارزشمند بودن هر فرد از مجموع افکار، احساس­ها، عواطف و تجربیات او در طول زندگی‌اش ناشی می‌شود. مجموعه برداشتها و تجربه‌هایی که فرد از خویش دارد، باعث می‌شود که نسبت به خود احساس خوشایند و یا بر عکس احساس ناخوشایندی داشته باشد، احساس ارزشمندی، واسطه‌ای است که از یک طرف، تجربه و کفایت اجتماعی فرد و از طرف دیگر جهت‌گیری انگیزشی و عاطفی وی در موقعیت تحصیلی و شغلی را به هم مربوط می‌کند. ( میرزایی 1378، نقل از صدیقی ، 1380).[1] . Sheehen

[2]. self-esteem

[3]. Rosenberg

[4]. Openshaw, Thomas, Rollins

[5]. Shahani, Dipboyer, Philips

[6]. Harter

[7]. East, Hess, Lerner

[8]. Hattie

[9]. Myers, Diener

[10]. Paradise, Kernis

بانک مقاله علمي